Joker123

แนะนำเกมยิงปลาทั้ง8เกมของ Joker Slot

แนะนำ เกมยิงปลา ทั้ง8 เกมของ Joker

1.เกมยิงปลา DRAGON PALACE


เกมยิงปลา Dragon Palece นั้นมีฟังก์ชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้

จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 200 เครดิต

อาวุธปืน สารถเปลี่ยนอาวุธปืนได้ถึง 3แบบ คือ ปืนธรรมดา ปืนคู่ซึ่งจะใช้เครดิตx2และปื่นไฟฟ้า 

โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย

อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง500เท่า

1.มีปลาพิเศษ 6 ประเภทซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ช่วยเรายิงปลาตัวอื่นๆในหน้าจอ เช่น สร้างสายฟ้า ผ่าปปลาตัวอื่นๆ ระเบิดปลาตัวอื่นๆ สร้างหมอกพิษใส่ปลาตัวอื่นๆเป็นต้น

2. มี Gods ในเกม 3ตัว เมื่อ Gods ปรากฎในหน้าจอ จะทำการลเรียกฝูงปลาพิเศษ ออกมาให้ผู้เล่นได้ระดมยิ

3. เมือเกจพลังเต็มจะสุ่ม สกิลพิเศษ 1 ใน 4 สกิลออกมาให้ผู้เล่นกดใช้เอง ได้แก่ สกิลแช่แข็งปลา สกิลปื่นเลเซอร์ สกิลเรียกฝูงปลาขนาดใหญ่ และสกิลเรียกบอส Wukong

2.เกมยิงปลา FISH HUNTER -HAI BA

เกมยิงปลา FISH HUNTER -HAI BAนั้นมีฟังก์ชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้

จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 200 เครดิต

อาวุธปืน สารถเปลี่ยนอาวุธปืนได้2แบบ

โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย

อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง500เท่า

ความพิเศษของเกม

1.เมื่อเกจพลังเต็มจะสามารถอัพเกรดปื่นเป็นปื่นแบบพิเศษได้ 2แบบคือ ปื่นเลเซอร์ที่ยิงเป็นเส้นตรง 1ครั้ง และปื่นสว่านที่จะฆ่าปลาทุกตัวที่ลูกกระสินวิ่งผ่าน

2.มี effect พิเศษของปลา 3 ประเภทคือ แช่แข็ง น้ำวน และสายฟ้า

3.ปูหีบสมบัติ เมื่อถูกฆ่าตายจะทำการสุ่ม Jackpot ให้กับผู้เล่น ซึ่งรางวัลจะเเบ่งเป็น 4 ประเภทคือ mini minor major และ Grand

4.ปูระเบิด เมื่อถูกฆ่าตายจะทำการสุ่มพื้นที่ในการวางระเบิด เพื่อฆ่าปลาในบริเวณนั้นๆ

3.เกมยิงปลา OCEAN KING3

เกมยิงปลา OCEAN KING 3 นั้นมีฟังก์ชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้

จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.5 เครดิต และสูงสุดที่ 200 เครดิต

อาวุธปืน สารถเปลี่ยนอาวุธปืนได้ 3 แบบคือ ปื่นธรรมดา ปื่นคู่ซึ่งจะใช้เครดิตx2และปื่นเลเซอร์

โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย

อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง200เท่า

ความพิเศษของเกม

1.มีสัตว์ประหลาย6 ประเภทซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะ ทำการโจมตีคริติคอลฆ่าปลาตัวอื่นทุกตัวบนหน้าจอ เพื่อทำโบนัสให้กับผู้เล่นคนนั้น

2.มีปลาพิเศษ6 ประเภทซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆช่วยเรายิงปลาตัวอืนๆในหน้าจอเช่น สร้างสายฟ้าผ่าปลาตัวอื่นๆระเบิดปลาตัวอืนๆยิงแสงเลเซอร์ใส่ปลาตัวอื่นๆหรือสุ่มโบนัสรางวัลสูงถึง800เท่า เป็นต้น

4.เกมยิงปลา Fish HunTER-DaSHENG NAO

เกมยิงปลา Fish HunTER-DaSHENG NAO  HAI 
นั้นมีฟังก์ชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้

จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 100 เครดิต

มีอาวุธปืนให้เลือกเพียงประเภทเดียว

โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย

อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง400เท่า

ความพิเศษของเกม

1.มี effact พิเศษของปลา 4 แบบซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ช่วยเรายิงปลาตัวอื่นๆในหน้าจอ ได้แก่ (1)สร้างสายฟ่าผ่าปลาตัวอื่นๆ(2)ฆ่าปลาที่เหมื่อนกันทั้งหมดในหน้าจอ(3)ฆ่าปลาในกลุ่ม 3-4 ตัว (4)ระเบิดปลาตัวอื่นๆทั้งหมดในหน้าจอพร้อมโบนัสเริ่มต้นที่ 100เท่า

2. มีกระบองสีแดงซึ่ง เมือยิงตายแล้ว จะทำการ STUN ทุกอย่างบนหน้าจอเป็นเวลา 10วินาที พร้อมโบนัส 50เท่า

5.เกมยิงปลา FISH HUNTER – LI KUI PI YU

เกมยิงปลา FISH HUNTER – LI KUI PI YU
นั้นมีฟังก์ชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้

จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 100 เครดิต

มีอาวุธปืนให้เลือกเพียงประเภทเดียว

โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย

อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง500เท่า

ความพิเศษของเกม

1.มี effact พิเศษของปลา 4 แบบซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ช่วยเรายิงปลาตัวอื่นๆในหน้าจอ ได้แก่ (1)สร้างสายฟ่าผ่าปลาตัวอื่นๆ(2)ฆ่าปลาที่เหมื่อนกันทั้งหมดในหน้าจอ(3)ฆ่าปลาในกลุ่ม 3-4 ตัว (4)ระเบิดปลาตัวอื่นๆทั้งหมดในหน้าจอพร้อมโบนัสเริ่มต้นที่ 100เท่า

2. มีป้านสีทอง เมือยิงตายแล้ว จะทำการ STUN ทุกอย่างบนหน้าจอเป็นเวลา 10วินาที พร้อมโบนัส 50เท่า

6.เกมยิงปลา MONSTER REVENGE

เกมยิงปลา MONSTER REVENGEนั้นมีฟังก์ชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้


จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 100 เครดิต


มีอาวุธปืนให้เลือก3 แบบคือ ปื่นธรรมดา ปื่นยิงเร็ว และปื่นไฟฟ้าล็อคเป้า


โหมดการยิง มีระบบยิงรัวอัตโนมัติ

อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง500เท่า

ความพิเศษของเกม

1.มีปลาพิเศษ 4 ประเภทซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะเปลี่ยนปื่นของผู้เล่นเป็นปื่นพิเศษ 4แบบ ได้แก่ ระเบิด ปื่นลำแสงเลเซอร์ ปื่นสว่าน ปื่นใหญ่สีทอง

2.มี effecat พิเศษของผลา 3 แบบซึ่งเมือยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆได้แก่ เพิ่มโบนัส สายฟ้าผ่า น้ำวน

3. มีบอสมังกรสีทอง เมื่อฆ่าตายจะได้รับโบนัสรางวัล เริ่มต้นที่ 100 เท่า

7.เกมยิงปลา GOLEDN TOAD FISH HUNTING

เกมยิงปลา GOLEDN TOAD FISH HUNTINGนั้นมีฟังชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้


จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 50 เครดิต


มีอาวุธปืนให้เลือกเพียงประเภทเดียว


โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย


อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง300เท่า

ความพิเศษของเกม

1.มี effect พิเศษของปลา 4 แบบซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ช่วยเรายิงปลาตัวอื่นๆในหน้าจอ ได้แก่ (1) สร้างสายฟ้าผ่า ปลาตัวอื่นๆ5ตัวในบริเวณรอบๆ(2)ฆ่าปลาที่เหมือนกันทั้งหมดในหน้าจอ (3)ฆ่าปลาในกลุ่ม 3-4 ตัว (4)ระเบิดปลาตัวอื่นๆทั้งหมดในหน้าจอพร้อมโบนัสเริ่มต้นที่100เท่า

2.มีกระบอกสีแดง ซึ่งเมื่อยิงตายแล้ว จะทำการ STUN ทุกอย่างบนหน้าจอเป็นเวลา 10 วินาที พร้อมโบนัส 50 เท่า

8.เกมยิงปลา FISH HUNTER2-SUPEREX

เกมยิงปลา FISH HUNTER2-SUPEREXมีฟังกชั่นในการเล่นตามหัวข้อต่างๆดังนี้

จำนวนเบท (Bet) จำนวนแบทต่ำสุดจะอยู่ที่ 0.1 เครดิต และสูงสุดที่ 50 เครดิต


มีอาวุธปืน สามารถเปลี่ยนอาวุธปื่นได้ 2 แบบคือ ปื่นธรรมดา หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย


โหมดการยิง สามารถเลือกได้ว่าจะให้ยิงอัตโนมัติ หรือยิงแบบล็อคเป้าหมาย


อัตราการจ่ายโบนัส ปลาแต่ละตัวนั้นจะให้รางวัลโบนัสแตกต่างกันไปซึ่งจะให้รางวัลตั่งแต่2เท่าจนได้ถึง500เท่า

ความพิเศษของเกม

  1. มีปลาพิเศษ 3 ประเภทซึ่งเมื่อยิงตายแล้วจะแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ช่วยเรายิงปลาตัวอื่นๆในหน้าจอ ได้แก่ สร้างสายฟ้าผ่าปลาตัวอื่นๆ ระเบิด ปลาตัวอื่นๆแบบสุ่ม ระเบิดปลาทั้งหน้าจอ