UFABET

ประเภทการเดิมพันฟุตบอล

ประเภทการเดิมพันฟุตบอล

ประเภทการเดิมพันฟุตบอล

ถ้าไม่มีการระบุไว้ ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนน ณ เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมการทดเวลาจากการที่กรรมการสั่งให้หยุดเล่นด้วย) การต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมานับรวม

1X2 หมายถึงการเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ใดๆ สำหรับเหตุการณ์ 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือเสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม”คะแนนที่ถูกต้อง”เพื่อชนะ “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก “ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ เต็มเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนน จบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 5 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)

“ทายผลขณะกำลังแข่งขัน” เพื่อชนะ ครึ่งเวลา “AOS” หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก (หากผลคะแนนจบเกมของฝั่งเจ้าบ้านหรือทีมเยือนเท่ากับหรือมากเกินกว่า 4 คะแนน ไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)

ตัวอย่างเต็มเวลา AOS: ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6) ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6)

ตัวอย่างเต็มเวลา AOS: ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6) ผลลัพธ์สำหรับ เต็มเวลา AOS คือ: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6)

รวมประตู และ รวมประตูครึ่งแรก

ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์ รวมประตูครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

ลูกเตะมุมลูกแรก & 2nd Half First Corner

การเตะมุมแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุม ในนัดการแข่งขัน 2nd Half First Corner means betting on which team will take the first corner in the 2nd half of a match. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนลูกเตะมุมลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

ใบเหลืองหรือใบแดง

ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม) ใบเหลืองหรือใบแดงที่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ผู้เล่นสำรอง) ไม่นำมานับรวม จำนวนใบเหลืองหรือใบแดง แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ใบเหลือง หรือใบแดงมากที่สุดระหว่าง การแข่งขัน ที่รวมแฮนดิแคปใดๆ แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนมากที่สุด ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ซึ่งรวมแฮนดิแคปใด ๆ ด้วย การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

สูง/ตํ่า และสูง/ตํ่าครึ่งแรก

สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนการตัดสิน ลูกล้ำหน้า ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขัน สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนรวมของการถูกเตือนการลํ้าหน้า ในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

ฟรีคิคส์ลูกแรก & 2nd Half First Free kick

ฟรีคิคส์ลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรกในการแข่งขัน 2nd Half First Free kick means betting on which team will take the first free kick in the 2nd half of a match. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

ฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย

ฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิคส์ลูกสุดท้าย ในการแข่งขันถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

ลูกโทษครั้งต่อไป

ลูกโทษครั้งต่อไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายยิงลูกโทษครั้งต่อไป การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าตรงถ้ามีการยิงลูกโทษตามที่คาดการณ์ไว้

การเตะลูกเข้าประตู

การเตะลูกเข้าประตูจะถูกตัดสินให้กับทีมรับ ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก การเตะลูกโดยผู้รักษาประตูหลังจากทำการป้องกันประตูจะไม่นำมานับรวม จำนวนลูกเตะเข้าประตู

แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก

แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะใดได้ลูกเตะเข้าประตูมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ แฮนดิแคป และแฮนดิแคปครึ่งแรก การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากยิงประตูโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ไม่มีทีมใด” (Neither) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทั้งสอง” (Both) และ “ทีมเดียว” (One) จะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูโดยทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ไม่มีทีมใด” (Neither) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทั้งสอง” (Both) และ “ทีมเดียว” (One) จะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กติกาข้อที่1: คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0) ทั้งสอง – คืนเงิน ทีมเดียว – คืนเงิน ไม่มีทีมใด – แพ้

กติกาข้อที่2: คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2: 1, 2…) ทั้งสอง – ชนะ ทีมเดียว – แพ้ ไม่มีทีมใด – แพ้

กติกาข้อที่3: คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…) ทั้งสอง – คืนเงิน ทีมเดียว – คืนเงิน ไม่มีทีมใด – แพ้

ชนะโดยไม่เสียประตู

เดาว่าทีมที่คุณเลือกจะชนะโดยไม่เสียประตูหลังเล่นจบเวลาปกติหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมการต่อเวลาพิเศษ หรือการยิงลูกโทษ ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเยือน” (Away) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน” (Home) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้น การเดิมพัน “ทีมเจ้าบ้าน” (Home) จะยังใช้ได้อยู่ ส่วนการเดิมพัน “ทีมเยือน” (Away) จะเป็นโมฆะ ถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตู การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กติกาข้อที่1: คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0) ทั้งสอง – คืนเงิน ทีมเดียว – คืนเงิน ไม่มีทีมใด – แพ้

กติกาข้อที่2: คะแนนเจ้าบ้าน ≥ 1, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (1, 2: 1, 2…) ทั้งสอง – ชนะ ทีมเดียว – แพ้ ไม่มีทีมใด – แพ้

กติกาข้อที่3: คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…) ทั้งสอง – คืนเงิน ทีมเดียว – คืนเงิน ไม่มีทีมใด – แพ้

About the author

Admin Bettopten

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of